AGENCJA KONSULTINGOWA „ANIMATOR” – Grzegorz Podskarbi
Animator Rok założenia: 2002
NIP: 839-112-81-21, Regon: 771554402
European Organization for quality
     

SYSTEMY ZARZĄDZANIA DLA FIRM
produkcyjnych, handlowych, usługowych -
- sektora prywatnego / indywidualnego oraz publicznego / instytucjonalnego

Indywidualne i modułowe / grupowe wdrażanie systemów:

SZJ System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001
ZKP Zakładowa Kontrola Produkcji (w zależności od wyrobu)
SZŚ System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001
SZBiHP System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001
WSK Wewnętrzny System Kontroli wg PN-N-19001
SZBI System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001
SZBŻ System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP, PN-EN ISO 22000, GMP+
(np. B2, B3, B4.1 wg GMP+ International B.V.)
ZR Zrównoważony Rozwój wg standardu certyfikacyjnego REDcert
AQAP Zapewnienie jakości w dostawach dla instytucji wojskowych wg publikacji standaryzacyjnej AQAP
ZSZ Zintegrowany System Zarządzania (dwa lub więcej systemów)

przygotowanie do certyfikacji,
audity,
szkolenia,
doradztwo,
doskonalenie funkcjonujących systemów
oraz nowość na rynku ! program autorski: „DOCTOR-ISO”
(diagnoza stanu i reanimacja systemu zarządzania w firmie)

ponad 50 zrealizowanych projektów wdrożeniowych,

ponad 200 przeprowadzonych i udokumentowanych auditów zewnętrznych
(certyfikujących, nadzoru, odnowienia certyfikatu)

ponad 1000 przeprowadzonych i udokumentowanych
auditów wewnętrznych oraz auditów klientowskich / u dostawców

OBSŁUGA FIRM W ZAKRESIE JEZYKA NIEMIECKIEGO
kojarzenie firm, tłumaczenia, korespondencja handlowa, obsługa imprez gospodarczych

akredytowany przy PARP wykonawca usług doradczych www.parp.gov.pl

Międzynarodowy Program Certyfikacji EuropeSpa med & wellness www.europespa.eu
mgr Grzegorz Podskarbi: auditor zewnętrzny
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie
w zakresie: SZJ, SZŚ, SZBHP, WSK
Europejski konsultant ds. SPA & Wellness, auditor EuropeSpa

Kontakt:
Agencja Konsultingowa „ANIMATOR”, ul. Lutosławskiego 19, 76-200 Słupsk,
Grzegorz Podskarbi – tel. 601 558 303, fax: 59 / 8 411 399
e-mail: animatorgp@poczta.onet.pl

! Zapraszam do współpracy !

Grzegorz Podskarbi


„Jakość nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka.”
John Ruskin