AGENCJA KONSULTINGOWA „ANIMATOR” – Grzegorz Podskarbi
  Rok założenia: 2002
NIP: 839-112-81-21, Regon: 771554402
     

 SYSTEMY ZARZĄDZANIA DLA FIRM
produkcyjnych, handlowych, usługowych - 
- sektora prywatnego / indywidualnego oraz publicznego / instytucjonalnego

 Indywidualne i modułowe / grupowe wdrażanie systemów:

SZJ System Zarządzania Jakością wg ISO 9001
SZŚ System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001
SZBHP System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001
WSK Wewnętrzny System Kontroli (zgodny z Ustawą o obrocie TS)

SZDA (SPZK) System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg ISO 37001
ZKP Zakładowa Kontrola Produkcji (w systemach oceny zgodności 2+, 3, 4)

SZBŻ System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP, GMP+
(Standardy GMP+ International B.V.: B3, B4)
ZR Zrównoważony Rozwój wg standardu certyfikacyjnego REDcert
AQAP Zapewnienie jakości w dostawach dla wojska wg aktualnej publikacji
ZSZ Zintegrowany System Zarządzania (dwa lub więcej systemów zarządzania)

 wdrożenie systemu, przygotowanie do certyfikacji,
 audity,
 szkolenia,
 doradztwo,
 doskonalenie funkcjonujących systemów

 

 


 „DOCTOR-ISO”

(diagnoza stanu i reanimacja systemu zarządzania w firmie)

 ponad 50 zrealizowanych projektów wdrożeniowych,

 ponad 600 przeprowadzonych i udokumentowanych auditów zewnętrznych
(certyfikacyjnych, nadzoru, odnowienia / recertyfikacyjnych)


 ponad 1200 przeprowadzonych i udokumentowanych
auditów wewnętrznych oraz auditów klientowskich / u dostawcówMiędzynarodowy Program Certyfikacji
 
EuropeSpa med & wellness
www.europespa.eu


mgr Grzegorz Podskarbi: Auditor zewnętrzny
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie
w zakresie: SZJ, SZŚ, SZBHP, WSK, SZDA, AQAP

Expert i Auditor EuropeSpa
(EuropeSpa med & wellness GmbH Wiesbaden)

Kontakt:
Agencja Konsultingowa „ANIMATOR”, ul. Lutosławskiego 19, 76-200 Słupsk,
Grzegorz Podskarbi – tel. 601 558 303
e-mail: animatorgp@poczta.onet.pl

! Zapraszam do współpracy !

Grzegorz Podskarbi

„Jakość nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka.”
John Ruskin